Nasza Parafia

Cztery Sola Luteranizmu

Kim jesteśmy? Protestanci – Ewangelicy - Luteranie – te trzy nazwy określają naszą tożsamość.

Nasza parafia jest jedną z dwóch, obok Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białymstoku, które istnieją w województwie podlaskim. Należy do Diecezji Mazurskiej KEA w RP z siedzibą w Olsztynie. Biskupem jest ks. bp Rudolf Bażanowski.

Teren administracyjny i duszpasterski obejmuje nie tylko miasto Suwałki, ale powiaty suwalski, sejneński, augustowski, olecki oraz znaczą część powiatu gołdapskiego. Dodatkowo działające przy parafii biuro ewangelickiego kapelana wojskowego, zabezpiecza duszpastersko wszystkie garnizony wojskowe od Suwałk, aż po Elbląg.

Nasza niewielka – stuosobowa społeczność, opiekuje się w miarę swoich możliwości dziedzictwem materialnym ewangelików, z którego ocalał jedynie kościół w Suwałkach, dziś jedyny w województwie podlaskim, a także kaplica cmentarna w Suwałkach i cmentarze, których na terenie parafii jest ponad pięćset. Parafia jest także jedynym depozytariuszem całej kultury niematerialnej protestantyzmu naszego regionu. Dbamy i dokumentujemy zwyczaje i tradycje, pielęgnujemy kulturę i historię. A te są naprawdę bogate. Jesteśmy potomkami ewangelickich Polaków, Litwinów, Niemców, Mazurów, Salzburczyków, Szkotów i Francuzów.

Dzięki ogromnego wsparciu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, możemy zaprosić do zapoznania się naszym kulturą, historią, ale i teraźniejszością.

Wspólnie odkrywajmy ewangelickie ślady w Suwałkach i na Suwalszczyźnie.